Espais Invisibles / Exercicis Subversius'17
EXERCICIS SUBVERSIUS.Exercicis Subversius es desplega com una serie de propostes teòriques i pràctiques en art i educació - entenent la condició transversal d'ambdós camps- que tenen l'objectiu de subvertir, alterar o modificar la relació que mantenim amb els espais urbans. A més, Exercicis Subversius es concep com una comunitat efímera d'aprenentatge, a partir dels processos de negociació i col·laboració que es donen en els seus projectes.*


EXERCICI_SUBVERSIU 2017. ESPAIS INVISIBLES.
Segon any de col·laboració entre Exercicis Subversius i l'IES La Plana que pretén desplegar un taller amb joves sobre les Adoberies. La proposta està dins del marc de l'assignatura optativa Serveis a la Comunitat, la qual posa en relació els alumnes amb entitats i col·lectius que treballin qüestions socials i culturals a la ciutat de Vic. En aquesta edició són nou alumnes de tercer curs que conformen el grup de treball, juntament amb l'Helena Muñoz com a mediadora cultural del projecte.
L'objectiu és explorar, d'una forma àmplia, els imaginaris i les representacions en torn dels espais invisibles que hi habiten la ciutat on vivim. Per tal de fer una aproximació pràctica es treballa a partir de la visita al barri de les Adoberies, en tant que espai abandonat.
La col·laboració amb els joves permet posar en joc la subjectivitat dels participants, ja sigui en un nivell individual com grupal, en tant que col·lectiu de joves. Aquest projecte s'interroga sobre com habiten l'espai urbà els joves, quines representacions mentals conformen el seu imaginari, i com els interpel·la la noció d'invisible. 

Per tal de treballar totes aquestes qüestions s'ha portat a terme la següent metodologia de treball:

PRIMERA SESSIÓ:

- Visita al barri de les Adoberies des d'una visió històrica i contextual. 
- Visita a alguns espais invisibles de les Adoberies. Fotografies i anotació de conceptes.
- Treball sobre l'invisible:
· Debat sobre el concepte. 
· Representació individual del mapa de les Adoberies.
· Debat i decisió sobre una intervenció al barri de les Adoberies.

SEGONA SESSIÓ:

- Treball sobre l'invisible a partir de quatre ciutats de "Les ciutats invisibles", de Ítalo Calvino.
- Ideació de la intervenció.
- Debat sobre l'execució de la intervenció

TERCERA SESSIÓ:

- Intervenció al barri de les Adoberies.

Tal i com es veu en l'esquema de treball, totes les sessions estan molt obertes a les derives que els propis participants van prenent respecte a l'objecte d'estudi i d'intervenció. En aquest aspecte influeixen els interessos, el coneixement sobre el tema o les capacitats individuals i col·lectives. L'esquema també permet que el treball s'impregni de la relació i l'ambient que el grup crea al llarg de les trobades, fruit de la confiança, el respecte o l'interès per conèixer l'altre.

 


* Exercicis Subversius és un projecte impulsat per l'Helena Muñoz Villena i que compta amb la col·laboració de la Júlia Pamo, el suport l'IES La Plana, la participació dels alumnes de tercer curs de secundària, així com en Jaume Guinart en el disseny gràfic.  
Comentaris

Entrades populars