Aquest 2017 Hablarenarte (Madrid) ens convida a formar part del programa de projectes sobre pràctiques col·laboratives, el CAPP (Collaborative Art Partnership Programme). Juntament amb ACVic i en el recorregut compartit per re-activar les Adoberies de Vic, l'objectiu és impulsar dues residències artístiques internacionals que aportin noves metodologies d'intervenció al barri.
La primera residència, que s'ha fet mitjançant invitació, serà portada a terme per l'artista i investigadora Seila Fernández (seilafernandezarconada.net). El seu perfil de mediadora i facilitadora de projectes col·laboratius obrirà la possibilitat d'una aproximació al context molt enfocada a la relació entre els ciutadans, els col·lectius i les entitats de Vic amb el barri. L'objectiu és posar en valor la col·laboració com a eina de creació de projectes socials i culturals. 
 
Partim de preguntes àmplies que, des de múltiples perspectives responguin críticament amb qui, com i perquè. És possible crear una xarxa d'agents interessats en les Adoberies? Quin o quins elements socials, arquitectònics i conceptuals d'interès comú es donen en aquest barri? De quina forma podem treballar col·laborativament en la seva dinamització? Quines metodologies ens són útils?
Aquest projecte l'hem iniciat posant l'accent en la necessitat de crear espais de trobada que ens permetin fer una diagnosis del context i, a la vegada, treballar des de l'intercanvi, confeccionant la xarxa sobre la qual es nodreix el projecte i el seu interès. Per una banda, la diagnosis es sustenta en el coneixement generat en els dos anys de recorregut del col·lectiu. Per una altre, s'han programat dues trobades amb agents de la ciutat de Vic: artistes pròxims a les Adoberies i/o amb interessos comuns amb el col·lectiu, i associacions de veïns que conformen els barris pròxims.

Ex-Abrupto, el col·lectiu la Clota, Antídrom, la Sama Genís, la Roser Matamala i la Núria Nofraríes, en tant que col·lectius d'artistes i artistes, respectivament, van assistir a la primera trobada. Un debat que es va centrar, la primera part, en la complexitat per fer actuacions en edificis de titularitat privada, en un estat de degradació que posa en risc els artistes i el possible púbic i l'ambigüitat que suposa a nivell legal la seva condició patrimonial. La segona part va anar enfocada a establir possibles línies de treball amb l'objectiu de fer-hi algun tipus d'actuació. Degut a l'emergència del treball del col·lectiu la Clota en un dels solars, les múltiples possibilitats van acabar per enfocar-se en donar continuïtat a aquest projecte. Així doncs, la sessió es va clausurar proposant la inauguració de l'espai de la Clota com el moment per donar continuïtat a les ganes de pensar en actuacions culturals al barri.Fotografia de la sessió amb els artistes.


Les associacions de veïns del barri de la Calla, l'Horta Vermella, el Remei i el Seminari Vell de Vic van ser les protagonistes de la segona trobada. La ronda de presentacions va posar de manifest l'existència de reivindicacions comunes en la majoria de les entitats presents: les dificultats per fer sostenibles les seus de les associacions de veïns, la manca d'espais socials i culturals als barris que permeti un treball diari amb els veïns i veïnes (especialment amb joves i població de diferents països d'origen) i la necessitat de crear noves centralitats a la ciutat més enllà de l'atracció comercial que ofereix el centre de Vic. De la mateixa manera, va ser evident el la importància d'aquestes entitats alhora de construir una ciutat feta de relacions de proximitat i espais col·lectius de trobada. Si bé algunes de les associacions de veïns tenen un origen molt actual, conseqüència de les recents transformacions urbanes de la ciutat, totes elles compten amb un coneixement ampli sobre la realitat social i cultural dels seus respectius barris. De les coincidències al llarg del debat, la trobada es va tancar amb la idea sobre la taula de la necessitat d'una federació d'associacions de veïns que coordinés i reforcés les entitats alhora de negociar amb l'Ajuntament i tirar endavant projectes als diferents barris des del suport mutu. 
 
 
Aquestes dues sessions han obert possibles línies de treball que caldrà tenir en compte en el desenvolupament de la residència però, sobretot, han posat de manifest la necessitat d'obrir espais de comunicació, intercanvi i (re)coneixement mutu. Uns processos que han de ser visibles i revaloritzats en els projectes culturals que tinguin com a eina principal la col·laboració. Espais que ens permetin i ens obliguin a situar-nos des del punt de vista de l'altre, de les seves necessitats i els seus interessos. A partir d'aquest punt és des des d'on podem negociar amb qui, com i per a quina finalitat s'estableix la col·laboració. Fórmules de socialització més horitzontals i dialògiques que, lluny de presentar-se com a noves, es troben immerses en els espais socials de la quotidianitat.

Les activitats que aquí es descriuen formen part del projecte de col·laboració entre l'Associació Hablarenarte, ACVic i el Col·lectiu A+ per l'organització d'una residència a ACVIC en el marc del Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP). Febrer - Juny 2017.
Comentaris

Entrades populars